Whāia te ara a Tāwhaki

Screen Shot 2015-01-27 at 9.12.53 PMI tēnei wiki whakamutunga  a ngā rangi whakatā mā ngā tamariki, kua hoki ngā pouako ki te mahi.  Kei ngā akomanga, kei ngā tari pouako, huri noa i te motu, kua aro anō  ki ngā pūmahara o te tau kua pahure.   He aha ngā hua kua puta i ngā mahi ako-e i tērā tau? He aha ngā tino akoranga kua tautohua?  He aha hoki te ara ka whāia e tātou hei anga whakamua?

I tēnei wiki, i whakarauika mai ngā pouako nō Te Kura Māori o Porirua, me Te Kura Kaupapa Māori o Te Rito, wānanga tahi ai i ēnei urupounamu.  I reira ko ngā māngai nō Core Education hei arahi i a mātou, hei whakaatu hoki i te miharo o ngā rawa matihiko e tutū ana i te ao whakaakoranga.  I reira hoki ngā kaiako hei kanohi mō Etap, Hapara, Norcomm me Te Kete Ipurangi.  E ngā pou, kei te mihi, kei te mihi, kei te mihi.

Waihoki ko ngā pouako, ngā tumuaki me ngā kaiāwhina i puta wawe mai i ngā hararei.  He nui ngā pūkenga me ngā wheako  i tohatoha i ēnei rangi e rua.  Ko te tino hua, kua whakatinanahia aua uaratanga e akiaki ana i ngā tamariki.  Ko te mahi ngātahi nā runga i te whakaaro matua – e kore e mutu te ako.  Kia kaua i ēnei kupu e makere noa i te ngutu, engari me whakamanahia. He timatanga noa, heoi, kua whakahihiko mātou i a mātou anō.  Te pai hoki o te noho tahi, o te mahi tahi.

Hei whakakapi i te pumahara nei, ko te pūtaketanga o ēnei kaupapa matihiko katoa.  Kia aro katoa tātou ki te tamaiti ka noho tūwhera ki ēnei o ngā whakaakoranga.  Koia ka matekai tonu mō te ako, mō tōnā reo hei whakapuaki i tōna katoa.  Koia ka whāia te ara a Tāwhaki.

Kei Waho i ngā Rārangi Whakatae Pikitia

He taea toi rōpinepine nā tētehi tama tau 6

He taera toi rōpinepine nā tētehi tama tau 6

5.1 Ko ngā āhuatanga ako katoa he mea mahi i roto i te koanga ngākau, me te whakaihiihi hinengaro.

6.4 Kia noho ohooho tōna auahatanga i roto i ngā mahi waihanga o tōna ao.

Hei pūmahara mō ngā wāhanga kua pahure, kua puta pea kia toru ngā whakaaro matua.  Tuatahi, ko te whakatairanga i te ako-e ki tō māotu nei kura.  Ko ngā tukanga whakahaere, ko te whakaakoranga hou, ko ngā huarahi tuturu me ū tonu, ā ko ngā āhuatanga pea me whakarērea.

Tuarua, ko te tiaki i te tamaiti i ā ia e noho ana ki mua i ngā pukarangi (chromebook) mahi ai.  Ka pēhea mātou e tiaki, e manaaki ai te akonga me tōna katoa, tōna whare tapawhā?

Ko te whakaaro whakamutunga, ko te auahatanga a te tamaiti.  Koianei tētehi o ngā tino wawata o ngā kura Te Aho Matua.  Kia ū tonu tātou ki tēnei o ngā pūmanawa.  Anō hoki ko ngā kōrero a Tā Ken Robinson, kia kaha tonu tātou ki te whanake i te auahatanga a te tamaiti.  Koianei ngā tino rongoā o tēnei whakatupuranga – ko te aheinga ki te whai huarahi kē, hei whakautu ki ngā wero o tēnei ao hurihuri.  Kia pēhea tātou e whai whakaaro anō nō waho o te pouaka? Ki waho i ngā rārangi whakatae pikitia?

Kua whai i ētehi whakautu ki ēnei pātai ki ngā mahi a ngā tūpuna ki te kura me te noho ki te taiao māori ako ai.  Mō te whakaaro tuatahi, kua tino kitea te ara e tika ana pea ki te kōtuinga a ngā huarahi ako tuturu ki ngā huarahi ako hou.  Ka mōteatea tonu mātou, heoi mā te tuhinga Kukara mātou e taea ai te whakawhiti māramatanga me te tuhi kōrero.  Ka ū tonu ki ngā tukanga tuhituhi tuturu, heoi mā ngā pumanawa rorohiko hou e taea ai te whakaatu i ngā mahi miharo a te kaituhi whakamā, mā reira ia e whakahihiko.  Ko te ohu pouako kia ū tonu ki ngā mahi a ngā tūpuna.  Ka mōteatea tonu, ka ako ā taringa, ā waha, ā tinana tonu.  Ko aua tukanga tuturu e kore e ngaro ki te ao matihiko.

Waihoki ko te whakaaro tuarua, ko te tiaki i te katoa o te tamaiti ki roto i te akomanga matihiko.  Kua nui kē ngā mahi e whanake tonu i te whare tapawhā a te kura engari me whakahangai anō mō te akomanga matihiko.  Ka pēhea tātou ngā pouako e whakahangai i ēnei uaratanga? I ēnei mātāpono o te kura? Ka ū tonu ki ngā tikanga mō te manaakitanga ki runga ipurangi.  Kia mataara tonu ngā tuākana ki ā rātou teina me te whakatikaina tōna noho ki te ao matihiko.  Mō te taha tinana, ka titiro pea ki tō mātou hononga ki te kaupapa o Te Aho Tūroa.  Waihoki ko ngā kaupapa e hāpai nei i ngā kōwae o Te Aho Matua, ‘kia tupu te miharo a te tamaiti ki tōna ao..’ ma reira e tiaki pai ai te taha tinana a te tamaiti.  Nā te aha? Nā te kaha puta ki waho, ako ai.  He nui kē ngā kōrero, ngā wheako e tautoko rawa i tēnei ariā.  Kei Finland, he ture kia kaua ngā akoranga e hipa atu i te 1 haora.  Ia tahi haora, me puta te tamaiti mō te 15 mīneti.  Kei te whai au i tēnei tikanga, ā he pai hoki ngā hua.  Heoi, he tuhinga anō tērā.

Hei whakakapi i ngā kōrero nei, kia huri anō ki te auahatanga a te tamaiti, me taku ohorere ki ngā tuhinga e whakapuaki ana ngā māharara a ngā mātua mō te auahatanga a tēnei whakatupuranga.  Kia kite pea i te whakaahua nei nā te kaipeita, Pawel Kuczynski.

Mā te ao matihiko e hinga ai e pakari ai rānei te auahatanga a te tamaiti?

Mā te ao matihiko e hinga ai e pakari ai rānei te auahatanga a te tamaiti?

Ka kitea te ringa toi a te tangata ka katohia e te taura ka hono ki te kiore a te rorohiko.  Kua āta rongo au i ēnei āwangawanga ō ētehi.  Ki ahau nei me whakarongo, me wānangahia.  Anō hoki te whakaaro kia kaua tātou e wareware i ngā āhuatanga ako tuturu i whakaohooho kē i te auahatanga a te akonga.  Ko tētehi o ō mātou Kuikui o te kura kua kaha hāpai i ēnei whakaaro.  Kātahi ko te akoranga miharo ko āna mahi mō tēnei pouako PRT.  Nāna ngā mahi hoahoa maara i arahi.  Nāna hoki i ākiāki i ngā tamariki ki te whai i tōna ake pikitia kei roto kē i ā ia.  Mō te mahi hanga taera toi rōpinepine, kua waiho te pene rākau engari kua hanga pikitia me ngā taera pinepine kē.  He uaua rawa mā ētehi engari nā te mauritau a te kuia nei, kua tutuki katoa ngā whāinga ako.

I te mutunga iho, ko te whai tauritenga te whāinga matua.  Mā te whiriwhiri i ngā āhuatanga ako tuturu ki ngā āhuātanga ako hou e ako pai ai ā tātou tamariki.

P1010730

Ko āku tamariki e hanga ana i ngā taera toi rōpinepine (mosaic tiles).

Plastic Pollution, Waking up to the problem

Plastic Pollution, Waking up to the problem

Ngā pānga a te para kirihou

ecologicalrenaissance

Plastic pollution is a global problem and a part of our physically interconnected world. Even on the most remote isles you can’t get away from it.  In fact, these are the places where ocean currents transport plastic debris and collect it on beaches in such great quantities that the local sea birds feed mouthfuls of plastic to their young.  Unlike the raw fossil fuels that plastic is made from, there is very little news coverage about the constant spill of plastic debris into the environment, equally bad, if not worse for marine life that a one-off oil spill. For example, Americans throw away about 1 billion plastic bags a year, the rough equivalent to dumping nearly 12 million barrels of oil (factorydirectpromos.com).  Plastics are mass-produced on a monumental scale, all across the globe, and any international efforts to reduce the vast amount of plastic being produced are minimal. A trip…

View original post 1,772 more words

The ethics of digital technologies

He kai mā te hinengaro ne.

karen spencer

“We need to ask, ‘who benefits?’ in any of the visions of the future we are offered or that we are working towards” (Facer, p. 9)

Sometimes I find myself being A Little Bit Concerned.

And the more time I spend in the e-learning / digital tech space, the more these niggling worries draw me towards ethical issues related to the use of technologies for learning.

This post is not an either/or debate about whether or not we should use technologies for learning – that horse has bolted and the advantages almost definitely outweigh the disadvantages. But I find myself musing more often on how we choose, discuss, advocate and share ideas related to the ethical use of digital technologies.

Recently, I have been reading and watching a whole bunch of aligned ideas which are influencing my thoughts…

View original post 612 more words

Stop working so hard…that’s the student’s job!

Education to Save the World

Are you exhausted at the end of a day of teaching? Does your head hurt? Are you hoarse? Do you look something like this?

(photo credit: http://www.topangaelementary.org/newsite/wp-content/uploads/2010/10/sick-296×300.jpg)

You may be suffering from a common condition called Doing-It-For-Them-Itis, otherwise known as Mother Robin Syndrome (MRS). This results when a teacher takes on the entire intellectual burden of the content he is teaching.

The cure is simple: shift the burden of thinking from yourself to your students. It’s good for you, and it’s good for them.

Today, we offer some strategies to help you plan for student thinking in your lessons. We’ll start with strategies that keep students’ brains turned on during direct instruction. During direct instruction the teacher delivers information to students. Although other media may be involved (videos, etc.), this usually means that the teacher is standing in the front of the room giving a presentation while students sit in…

View original post 472 more words

Te Ao Tūroa me te Ao Hikorau

Children are born with a sense of wonder and an affinity for Nature.  Properly cultivated, these values can mature into ecological literacy, and eventually into sustainable patterns of living.” 

Kua miharo au ki ngā tikanga ‘ohu mahi’ me te tikanga o te ‘hui whānau’ ki tō mātou kura.  I reira kua kitea, kua rongo i te manawifi
whakahaere a ngā mātua.  Ia toru wiki, hui ai ngā mātua ki te matapaki i ngā take whakahaere o te wā, ngā hiahia a te whānau, ngā mahere ako kua whakatakotohia e ngā pouako me ēra atu take e hangai ana ki te wharetapawhā ā te whānau.

Ko tētehi tino take ka noho tonu hei take matua, ko te āhuatanga o te ako-e ki te kura.  Kua puta mai ngā āwangawanga mō te noho roa ki mua i te rorohiko ki ngā hui whānau. Kua whai wā te whānau ki te rangahau me te whakatakoto pūrongo hei matapakinga anō.  Nā ēnei mātakinga, kua puta te urupounaumu.  Ka pēhea mātou ngā pouako e hāpai  ai te whare tapawhā o te tamaiti i ā mātou e kōmitimiti ana ngā āhuatanga hou ki te āhuatanga ako kua waia kē?

Kua huri au ki taku mahi Ohu Taiao Mauriora hei rongoā, hei whakautu ki tēnei pātai.  Ki ahau nei, me whiriwhiria ngā āhuatanga ako huhua kia kotahi.  He mahi ā ringa, he mahi ā whatu, ā taringa.  He mahi takitahi, takirua, ā rōpū rānei.  He whakatakoto i ngā mahi mā te rorohiko, mā te waha ā mā te ringa rānei.  Ko te mea nui ko te whai ritenga i waenganui i ngā mahi o roto, o waho hoki.

Nā ēnei whakaarotanga, kua whakarite mahere taiao e kōtui ai ki ngā mahere ka tutukihia ki rō akomanga.  Ko te whāinga roa ki au,  kia ōrite ngā hāora akoako ki waho ki ngā haora akoako ki roto.  He nui ngā take, ko te take matua pea ko te whakaaro mō te taiao māori hei whakaoho, hei whakamanawa i te tamaiti i roto i tana mahi ako.  Ko te whakarerekē i ngā taiao ako, kia kaua tātou e noho ki ngā wāhi ako ōrite, ia rā ia rā.

ImageKo te whakatupu i te miharo a te tamaiti ki tōna taiao, kia tupu katoa rātou hei kaitiaki mō te taiao.  Kia ū te pouako ki tēnei o ngā mātāpono o Te Aho Matua. Ko te taiao māori, he akomanga anō.  Kia waia haere ngā tamariki ki te paruparu a Papatūānuku, kia rongo anō rātou i a Hine te Ihorangi, kia pā ano te ringa ki ngā aitanga pēpeke.

Hei tauira pea, ko ngā mahi whakatō rākau.  He ngohe pai, ka toro atu ki ngā kaupapa ako katoa.  Mai i te whakarite i te oneone, te whiriwhiri i te rākau,  te tukanga whakatō , tae noa mai ki te rangahau me te mātakitaki i tōna tupuranga.  Ka hangai ēnei mahi ki ngā kaupapa ako katoa.

Kua whakaae te whānau ki te mahere.  Kua whakaae hoki ki te hoko kākahu ua mō ia tamaiti.  He huringa anō tēnei mō te kura ā kia huri anō te whakaakoranga a te pouako.  Kia ahau nei, kua tae anō tātou ki taumata kē.  He huarahi ako-e kua kōtuia ki te ako-taiao. Kia kaha ki a tātou katoa!

 

Te Kōpaki-e hei Rawa Matihiko mō te PRT

Image

I tērā tau i whai tohu pouako au.  Nā kua tae te wā kia whai Kaiako Hāpai, a me whai hoki māua i te ara mō te pouako PRT.  He aha te tukanga ka whāia e au? Ka pēhea te āhua o ēnei mahi?  Kua titiro māua ko taku kaiako hāpai ki ngā aratohu i whakatakotoria mō te pouako kura kaupapa māori, ko Te Hāpai Ō te tikanga.

Kua tīmata ngā hui me ngā mahi whakamahere, kua matapakihia ngā huarahi akoako, ngā tukanga arotake e pai ana pea mā māua, nā kua puta te whakaaro mō te kōpaki-e.  He huarahi matihiko, e hopu ai ngā tuhinga arotake, ngā matapakinga e pā ana ki ngā mahi whakaakoranga, ā he huarahi e whakangāwari ai ngā mahi me tutukihia i roto i ngā tau e rua ka heke mai.

He aha ngā painga o te kōpaki-e? Ki ahau nei he nui ngā painga.  Tuatahi, he pai mō te taiao.  He iti te pepa ka tāngia nā te noho a ngā mahi katoa ki te kapua matihiko.  E rite ana ki a Google Apps, kāore he take kia whakakape katoa ngā mahi a ngā tamariki, engari ka tango whakaahua (mā te I-papa, te waea rānei, ā ka waihotia ki te kapua).  He ngāwari ake mehemea kua whai pou iringa kōrero ngā tamariki hoki.   Tuarua, he ngāwari ake mā te kaiako hāpai ki te arotake, aromatawai rānei i aku mahi ahakoa kei whea ia, ahakoa te wā.  E wātea ana ia ki te tirohia ngā mahi i tōna ake wā.  Anō hoki mākū, ka taea e au te whakaoti, te tini, te tāpiri rānei i ētehi tuhinga, kiriata, kōrero ā waha rānei.

He whakaaro anō hei whakakapi i ēnei kōrero. Me whakatinana tātou ngā pouako i ngā huarahi ako-e kua whakatakotohia mō ā tātou tamariki, taiohi rānei.  Me whakamanahia ngā ākoranga nei, ka tika.  Ko te kōpaki-e tētehi tauira.

Ka whai tauira, ka whai rōpū ki te VLN pea e matapaki tonu ai tēnei tukanga hou.  I te mutunga iho, ko te kōpaki-e he kōpaki tonu, ko te rerekētanga, ko te āhuatanga o te hanga.  Ko ngā kōpaki tuturu, he pepa noa iho.  Ko ngā kōpaki-e, he mea matihiko.  Heoi anō, ko te mea nui ko te kounga o ngā kōrero, o ngā mahi o roto.

Neck deep

Neck deep

KTK – he tuhinga anō kua puta i te pou iringa kōrero ‘Upokopakaru.’ Ko aua kianga e hangai ana ki te kakī. Ko tētehi kianga hou mōkū, ko te ‘hara ā kakī’ hei kupu whakamihi ki te tari o te ora pea? Miharo katoa ngā kōrero, ka nui te mihi Upokopakaru : )

upokopakaru

Seeing as I’m neck deep in mahi this month, I figure it’s a good time to return to our tinana themed kīwaha and coincidentally we’ve made it to our necks.

If you’re just reading the post updates via email and haven’t visited the site recently, head there now to enter our competition to win a copy of Tōku Reo, Tōku Ohooho. All you have to do is take 5 seconds to guess how many followers the blog will have by Māori New Year and submit your answer on the competition page. Māmā noa iho!

Kakī mārō is common phrase for pig-headed, stubborn and intransigent. Have you noticed how many kīwaha we have for this in Māori?

Ko tērā kakī mārō tērā!
Oh, that stiff-necked bastard!

Mārō ngā uaua o te kakī seems similar to the previous but actually has a very different meaning. It’s descriptive of someone so busy…

View original post 723 more words

The impact of digital technology on learning

Kātahi anō ka puta i te ao pou iringa kōrero – ko te education blogoshere me kī. Tirohia ēnei tuhinga kōrero e pā ana ki ngā hua o ngā rawa matihiko mō ā tātou ākonga, ō tātou pouako hoki. He whakatūpatotanga anō kia arowhāiti tonu ki te mea nui – ko te āhuatanga o te whakaakoranga ā ko te ‘pedagogy’ me kī. I te mutunga iho, ko ngā painga o te rawa matihiko, ka hangai tonu ki te pouako me tōna aheinga ki te whakamahi i te rawa matihiko hei rauemi ako. E pēhea ana tō wheako?

karen spencer

Front cover of reportI recently saw the following piece of research – “The Impact of Digital Technology on Learning” – pass across my desktop, via DERN (the Digital Education Research Network).

Overview

In their intro to this report, DERN states:

“Taking into account the scarcity of rigorous research into the benefits of teaching and learning with digital technologies, [this is] an excellent systematic and comprehensive review. [It] reports on research between 2000 and 2012. It cited 48 studies of the attainment benefits for students aged between 5 and 18 years.”

A review of the exec summary highlights some interesting – and possibly surprising – conclusions. They certainly make the point that drawing a causal link between achievement and the use of technology is a long bow. In several of the studies they reviewed, the use of technology produced slightly lowereffects on achievement than other interventions such as learner feedback:

View original post 440 more words